•  
  • فهرست اخبار
   بازدید مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران از اداره پزشکی قانونی شهرستان شهریار وملارد

   بازدید مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران از اداره پزشکی قانونی شهرستان شهریار وملارد

   به نقل از روابط عمومی استان تهران دکتر مهدی فروزش مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران به همراه معاونین روز سه شنبه مورخ شانزدهم مهرماه ازبخشهای مختلف اداره پزشکی قانونی شهرستان شهریار وملاردبازدیدوبا همکاران آن مراکز دیدارکرد

   بازدید مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران ازمرکز تشخیصی وآزمایشگاهی واداره کمیسیونهای پزشکی قانونی استان تهران

   بازدید مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران ازمرکز تشخیصی وآزمایشگاهی واداره کمیسیونهای پزشکی قانونی استان تهران

   به نقل از روابط عمومی استان تهران دکتر مهدی فروزش مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران به همراه معاونین ازبخشهای مختلف مرکز تشخیصی وآزمایشگاهی واداره کمیسیونهای پزشکی قانونی استان تهران بازدید وبا همکاران آن مراکز دیدارکرد.

   گفتمان غالب پزشکی قانونی نهضت خدمت رسانی به مردم است

   گفتمان غالب پزشکی قانونی نهضت خدمت رسانی به مردم است

   رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با تأکید بر تلاش همکاران پزشکی قانونی برای خدمت به مردم گفت: گفتمان غالب پزشکی قانونی نهضت خدمت رسانی به مردم است زیرا مردم برای ما بسیار اهمیت دارند به ویژه مراجعین پزشکی قانونی که عمدتا افرادی متألم و آسیب دیده اند.

   سرپرست پزشکی قانونی منطقه جنوب تهران منصوب شد

   سرپرست پزشکی قانونی منطقه جنوب تهران منصوب شد

   دکترابوالفضل خورشیدی بعنوان سرپرست پزشکی قانونی منطقه جنوب تهران منصوب شد

   مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران منصوب شد

   مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران منصوب شد

   طی حکمی از سوی دکتر عباس مسجدی آرانی رییس سازمان پزشکی قانونی کشور، دکترفروزش بعنوان مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران منصوب شد.
   .

   شورای امربه معروف ونهی از منکراداره کل پزشکی قانونی استان تهران موفق به کسب شایسته تقدیر بین دستگاههای اجرایی شد.

   شورای امربه معروف ونهی از منکراداره کل پزشکی قانونی استان تهران موفق به کسب شایسته تقدیر بین دستگاههای اجرایی شد.

   به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران درارزیابی عملکرد دستگاههی اجرایی استان ودر جهت اجرای برنامه های امربه معروف ونهی از منکر که برمبنای طرح جامع نظارت و ارزیابی دستگاههای اجرایی صورت گرفته شورای امربه معروف ونهی از منکراداره کل پزشکی قانونی استان تهران بعنوان شایسته تقدیر شناخته شد

   تلفن گویای اداره کل پزشکی قانونی استان تهران

   تلفن گویای اداره کل پزشکی قانونی استان تهران

   به منظور رفاه حال شهروندان و کاهش دفعات مراجعه، مراجعین می توانند با تلفن گویای اداره کل پزشکی قانونی استان تهران، به شماره 77638715، تماس حاصل نمایند

   پزشکان وکارمندان نمونه استان تهران انتخاب شدند

   پزشکان وکارمندان نمونه استان تهران انتخاب شدند

   به نقل ازروابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران ،بمناسبت یکم شهریورروزپزشک وچهارم شهریورروزکارمندسه نفرازپزشکان وسه نفرازکارمندان بعنوان نمونه ازپزشکی قانونی استان تهران انتخاب شدند

   مراجعه بیش ازسی وشش هزار نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران

   مراجعه بیش ازسی وشش هزار نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران

   درچهار ماه نخست سال 1398سی وشش هزارو182نفر به دلیل آسیب های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دودرصدافزایش یافته است

   مراجعه 473نفربرای دریافت مجوز سقط درمانی(جسمانی)به مراکز پزشکی قانونی استان تهران

   مراجعه 473نفربرای دریافت مجوز سقط درمانی(جسمانی)به مراکز پزشکی قانونی استان تهران

   درسه ماهه نخست امسال چهارصد وهفتاد وسه نفرجهت دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کرده،که از این تعداد مراجعه کننده،287مورد مجوز سقط درمانی رااز این اداره کل دریافت نموده اند.

  • سرفصل اخبار
  • پربازدیدترین اخبار