• تقدیردکتر مسجدی ریاست سازمان اززحمات همکاران استان تهران در حادثه سقوط هواپیما اوکراین

   تقدیردکتر مسجدی ریاست سازمان اززحمات همکاران استان تهران در حادثه سقوط هواپیما اوکراین

   تقدیردکتر مسجدی ریاست سازمان اززحمات همکاران استان تهران در حادثه سقوط هواپیما اوکراین

   به نقل ازروابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران، مراسم جشن به مناسبت چهل ویکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضورریاست سازمان، مدیران و همکاران در مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی استان تهران برگزار گردید. در این مراسم دکتر مسجدی ریاست سازمان ازدکتر شهریاری معاون دادستان وسرپرست دادسرای امور جنایی تهران و دکتر فروزش مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران و تعدادی از همکاران مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی استان تهران بابت زحمات و تلاش در سانحه سقوط هواپیمای اوکراین با اهداءلوح و هدایایی تقدیر نمود.

   به نقل ازروابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران، مراسم جشن به مناسبت چهل ویکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضورریاست سازمان، مدیران و همکاران در مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی استان تهران برگزار گردید. در این مراسم دکتر مسجدی ریاست سازمان ازدکتر شهریاری معاون دادستان وسپرست دادسرای جنایی تهران و دکتر فروزش مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران و تعدادی از همکاران مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی استان تهران بابت زحمات و تلاش در سانحه سقوط هواپیمای اوکراین با اهداءلوح و هدایایی تقدیر نمود.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: