• بازدید مدیران عالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورو مهندس ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از مرکز کهریزک

   بازدید مدیران عالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورو مهندس ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از مرکز کهریزک

   بازدید مدیران عالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورو مهندس ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از مرکز کهریزک

   به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران روز چهار شنبه دوم بهمن مدیران عالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مهندس ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از بخشهای مختلف مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی استان تهران واقع در کهریزک بازدید کردند .

   به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران روز چهار شنبه دوم بهمن مدیران عالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مهندس ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از بخشهای مختلف مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی استان تهران بازدید کردند و جلسه ای در خصوص بیان مشکلات وهمچنین افزایش بودجه اداره کل پزشکی قانونی استان تهران برگزار گردید. دراین جلسه دکتر حاج منوچهری معاون مدیریت توسعه و پشتیبانی سازمان حضور داشتند.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: