• تقدیراستاندارتهران از مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران

   تقدیراستاندارتهران از مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران

   تقدیراستاندارتهران از مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران

   به نقل از روابط عمومی استان تهران، در جلسه شورای اداری استانداری تهران دکترانوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران ازدکتر مهدی فروزش مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران بابت زحمات ایشان جهت تشخیص هویت سریع جانباختگان سقوط هواپیما با اهداء لوح تقدیر نمود.

   به نقل از روابط عمومی استان تهران، جلسه شورای اداری استانداری تهران روزدوشنبه مورخ سی ام دی ماه با حضوراستاندارودیگرمدیران دستگاههای اجرایی برگزارگردید.در این جلسه استاندار تهران عملکرد پزشکی قانونی را فوق العاده موفق خواندوکار پزشکی قانونی را درانجام تشخیص هویت را بسیارازشمند و با ظرفیت علمی بالا دانست ودراین جلسه دکتر فروزش مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گزارشی درخصوص روند انجام کاردرتشخیص هویت جانباختگان سقوط هواپیما وهمچنین تحویل اجساد به خانواده ها ارائه نمود

   در جلسه شورای اداری استانداری تهران دکترانوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران ازدکتر مهدی فروزش مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران بابت زحمات ایشان جهت تشخیص هویت سریع جانباختگان سقوط هواپیما با اهداء لوح تقدیر نمود.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: