• آمادگی مدیریت بحران اداره کل پزشکی قانونی استان تهران

   آمادگی مدیریت بحران اداره کل پزشکی قانونی استان تهران

   آمادگی مدیریت بحران اداره کل پزشکی قانونی استان تهران

   به نقل ازروابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران ،مدیریت بحران پزشکی قانونی استان تهران در خصوص حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی درحال آماده باش بوده درهمین راستا کارشناسان پزشکی قانونی از ابتدای صبح امروز در صحنه حادثه سقوط هواپیمابا تجهیزات کامل وخودروهای مدیریت بحران حاضرشدند .

   به نقل ازروابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران ،مدیریت بحران پزشکی قانونی استان تهران در خصوص حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی درحال آماده باش بوده درهمین راستا کارشناسان پزشکی قانونی جهت بررسی کارشناسی از ابتدای صبح امروز در صحنه حادثه سقوط هواپیمابا تجهیزات کامل وخودروهای مدیریت بحران حاضرشدندواخبار تکمیلی متعاقبا اعلام میگردد.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: