• دیدارمدیرکل پزشکی قانونی استان تهران با معاون اداری ومالی دادگستری کل استان تهران

   دیدارمدیرکل پزشکی قانونی استان تهران با معاون اداری ومالی دادگستری کل استان تهران

   دیدارمدیرکل پزشکی قانونی استان تهران با معاون اداری ومالی دادگستری کل استان تهران

   مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران با معاون اداری ومالی دادگستری کل استان تهران دیداروگفتگو نمود

   به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران ، دکتر مهدی فروزش مدیرکل استان تهران با دکترنصرالله معاون اداری ومالی دادگستری کل استان تهران دیداروگفتگو کرد.در این دیدار دکتر فروزش به بیان مسائل ومشکلات ونیازهای پزشکی قانونی از جمله کمبودشدید اعتبارات وبهسازی ساختمانهای مراکز تابعه استان تهران پرداخته و درادامه گزارشی از عملکرد ومعرفی اداره کل بیان شد در پایان دکتر نصرالله معاون اداری ومالی دادگستری کل استان تهران در خصوص رفع نیازها ی اداره کل وهمچین رفع کمبود اعتبارات قول مساعد داد.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: