• تجلیل ازخانواده معظم شهداء دراداره کل پزشکی قانونی استان تهران

   تجلیل ازخانواده معظم شهداء دراداره کل پزشکی قانونی استان تهران

   تجلیل ازخانواده معظم شهداء دراداره کل پزشکی قانونی استان تهران

   به نقل ازروابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران به مناسبت هفته بسیج و به منظورتجلیل ازخانواده معظم شهداءروز شنبه مورخ نهم آذر ماه،دکترمهدی فروزش مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران باحضوردراداره کمیسیونهای پزشکی قانونی استان تهران ازخانم دکتر شکارچی که خانواده معظم شهداءمی باشندبااهداءلوح وهدایایی تجلیل بعمل آمد.لازم به توضیح است خانم دکتر شکارچی فرزندشهید می باشد و پدرایشان درعملیات والفجر8 به درجه عالی شهادت نائل شدند .

   به نقل ازروابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران به مناسبت هفته بسیج و به منظورتجلیل ازخانواده معظم شهداءروز شنبه مورخ نهم آذر ماه،دکترمهدی فروزش مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران باحضوردراداره کمیسیونهای پزشکی قانونی استان تهران ازخانم دکتر شکارچی که خانواده معظم شهداءمی باشندبااهداءلوح وهدایایی تجلیل بعمل آمد.لازم به توضیح است خانم دکتر شکارچی فرزندشهید می باشد و پدرایشان درعملیات والفجر8 به درجه عالی شهادت نائل شدند .

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: