• مدیرکل پزشکی قانونی استان‌تهران ازششمین نمایشگاه صنعت بومی پدافند سایبری پدافندغیرعامل بازدیدکرد

   مدیرکل پزشکی قانونی استان‌تهران ازششمین نمایشگاه صنعت بومی پدافند سایبری پدافندغیرعامل بازدیدکرد

   مدیرکل پزشکی قانونی استان‌تهران ازششمین نمایشگاه صنعت بومی پدافند سایبری پدافندغیرعامل بازدیدکرد

   به نقل از روابط عمومی پزشکی قانونی استان تهران، صبح‌امروز بیست ویکم آبان ماه دکترمهدی فروزش مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران از نمایشگاه پافندغیرعامل وغرفه سازمان پزشکی قانونی کشور بازدیدکرد

   این نمایشگاه در راستای تامین امنیت و پدافند زیر ساخت های کشور با هدف معرفی توانمندی شرکت های داخلی در ارائه خدمات و نیز تولید محصولات بومی حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین امنیت و پدافند سایبری به همت سازمان پدافند غیر عامل کشور ششمین نمایشگاه صنعت بومی پدافندسایبری با حضور سازمان پزشکی قانونی کشوربرگزارگردیده است

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: