• بازدید مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران از اداره پزشکی قانونی شمال تهران/تاکیدبر تکریم ارباب رجوع

   بازدید مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران از اداره پزشکی قانونی شمال تهران/تاکیدبر تکریم ارباب رجوع

   بازدید مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران از اداره پزشکی قانونی شمال تهران/تاکیدبر تکریم ارباب رجوع

   به نقل از روابط عمومی استان تهران دکتر مهدی فروزش مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران به همراه معاونین روز سه شنبه ازبخشهای مختلف اداره پزشکی قانونی واحدشمال تهران بازدیدنمودندوبا همکاران آن مرکز دیدارکرد

   به نقل از روابط عمومی استان تهران دکتر مهدی فروزش مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران به همراه معاونین روز سه شنبه ازبخشهای مختلف اداره پزشکی قانونی واحدشمال تهران بازدیدنمودندوبا همکاران آن مرکز دیدارکردودراین بازدید ‎دکتر فروزش مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران بر نحوه ارایه خدمت به مردم وتکریم ارباب رجوع وبرنامه ریزی دقیق و استفاده از همه ظرفیت‌ها در جهت تحقق اهداف سازمان ودستور ریاست سازمان برای خدمت رسانی بهتر به مردم و تکریم هرچه بیشتر ارباب رجوع تاکید ویژه ای داشتندورعایت مواردی در راستای صیانت از حقوق شهروندی در خصوص اطلاع رسانی نحوه خدمات به مردم ،احترام به مراجعین وخوش برخوردی ،استقرار آب سردکن و ویلچر،معاینه مصدومان در طبقه همکف مراکز‌و... خواستارشدند
   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: