• صدور بیش از پانصد مجوز سقط جنین درمانی در شش ماهه نخست امسال دراستان تهران

   صدور بیش از پانصد مجوز سقط جنین درمانی در شش ماهه نخست امسال دراستان تهران

   صدور بیش از پانصد مجوز سقط جنین درمانی در شش ماهه نخست امسال دراستان تهران


   درشش ماهه نخست سال جاری نهصدوسی وشش متقاضی سقط جنین درمانی به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که از این تعدادپانصدوهشتادونه نفر واجد شرایط بودند و برایشان مجوز صادر شد

   درشش ماهه نخست سال جاری نهصدوسی وشش متقاضی سقط جنین درمانی به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که از این تعدادپانصدوهشتادونه نفر واجد شرایط بودند و برایشان مجوز صادر شد.

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان تهران، در شش ماهه نخست سال جاری از کل مراجعین سقط جنین درمانی، پانصدو 89 نفر مجوز دریافت کردند اما 347 نفر فاقد شرایط لازم برای دریافت این مجوز بودند..

   بر اساس این گزارش، تعداد کل متقاضیان مجوز سقط درمانی (936 نفر)در شش ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل(932نفر) رشد 4دهم درصد داشته است


   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: