• دیداردکتر فروزش مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران با سرداررحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ

   دیداردکتر فروزش مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران با سرداررحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ

   دیداردکتر فروزش مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران با سرداررحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ

   به نقل از روابط عمومی ،دکتر فروزش مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران امروز یکم آبان با سرداررحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ و سردار مهماندار رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ دیدار کرد.

   به نقل از روابط عمومی ،دکتر فروزش مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران امروز یکم آبان با سرداررحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ و سردار مهماندار رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ دیدار کرد.دراین دیداردکتر فروزش آماری از نزاع و تصادفات درسال 1397و شش ماهه سالجاری ارائه نمودند، درادامه وی نسبت به فعالیتها و ارائه گزارش ازواحدهای تابعه و مشکلات جاری پرداخت . سردار رحیمی ضمن تقدیر و تشکر اززحمات مدیرکل و همکاران پزشکی قانونی عنوان نمودند نیروی انتظامی با افتخار درخدمت وکنارپزشکی قانونی خواهد بود و سعی خواهیم کرد تعامل وهمکاری مناسبی با مراکز پزشکی قانونی داشته باشیم.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: