• بازدید مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران از اداره پزشکی قانونی شهرری/ودیدار با فرماندار

   بازدید مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران از اداره پزشکی قانونی شهرری/ودیدار با فرماندار

   بازدید مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران از اداره پزشکی قانونی شهرری/ودیدار با فرماندار

   دکتر مهدی فروزش مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران به همراه معاونین روز دوشنبه مورخ بیست ونهم مهرماه ازبخشهای مختلف اداره پزشکی قانونی شهرستان ری بازدیدوبا همکاران آن مراکز دیدارکرد

   به نقل از روابط عمومی استان تهران دکتر مهدی فروزش مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران به همراه معاونین روز دوشنبه مورخ بیست ونهم مهر ماه ازبخشهای مختلف اداره پزشکی قانونی شهرستان ری بازدیدوبا همکاران آن مراکز دیدارکرددرادامه مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران با حضوردرفرمانداری شهرری با دکتر اسماعیلی رادفرماندارشهرری در خصوص مسائل و ومشکلات وکمبودهای پزشکی قانونی ومرکز کهریزک وتجهیز سوله بحران دیداروگفتگو نمود ودراین خصوص فرماندار جهت همکاری ومساعدت واختصاص بودجه مناسب قول مساعددادند

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: