• دیدارمدیرکل پزشکی قانونی استان تهران با رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی

   دیدارمدیرکل پزشکی قانونی استان تهران با رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی

   دیدارمدیرکل پزشکی قانونی استان تهران با رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی

   مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران با رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان تهران دیداروگفتگو نمود

   به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران ، دکتر مهدی فروزش مدیرکل استان تهران با مهندس ترکی رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان تهران دیداروگفتگو کرد..در این دیدار دکتر فروزش به بیان مسائل ومشکلات ونیازهای پزشکی قانونی از جمله کمبود اعتبارات پرداخته و درادامه گزارشی از عملکرد ومعرفی اداره کل بیان شد در پایان مهندس ترکی رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان تهران در خصوص رفع نیازها ی اداره کل وهمچین کمبود نیروی انسانی قول مساعد داد.


   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: