• سرپرست پزشکی قانونی منطقه جنوب تهران منصوب شد

   سرپرست پزشکی قانونی منطقه جنوب تهران منصوب شد

   سرپرست پزشکی قانونی منطقه جنوب تهران منصوب شد

   دکترابوالفضل خورشیدی بعنوان سرپرست پزشکی قانونی منطقه جنوب تهران منصوب شد

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران صبح امروز دوم مهرماه دکترابوالفضل خورشیدی بعنوان سرپرست پزشکی قانونی منطقه جنوب تهران با حضور دکتر موسوی معاون پزشکی وآزمایشگاهی ودکتر بیک محمدی معاون اداری ومالی استان تهران معرفی شد

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: