• پزشکان وکارمندان نمونه استان تهران انتخاب شدند

   پزشکان وکارمندان نمونه استان تهران انتخاب شدند

   پزشکان وکارمندان نمونه استان تهران انتخاب شدند

   به نقل ازروابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران ،بمناسبت یکم شهریورروزپزشک وچهارم شهریورروزکارمندسه نفرازپزشکان وسه نفرازکارمندان بعنوان نمونه ازپزشکی قانونی استان تهران انتخاب شدند

   به نقل ازروابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران ،بمناسبت یکم شهریورروزپزشک وچهارم شهریورروزکارمندسه نفرازپزشکان وسه نفرازکارمندان بعنوان نمونه ازپزشکی قانونی استان تهران انتخاب شدند وبا اهداء لوح توسط دکترمسعود قادی پاشا مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران موردتقدیر قرارخواهندگرفت.


   پزشکان نمونه :

   1-خانم دکتر ویدا اله یارپارسا - سرپرست پزشکی قانونی شهرستان ملارد

   2- خانم دکتر فلورا ارفع - کارشناس پزشکی قانونی جنوب تهران

   3- آقای دکتر محمد علی فیاض مهر - دندانپزشک پزشکی قانونی شهرستان ری


   کارمندان نمونه :

   1- آقای اسماعیل علیوردیلو - پزشکی قانونی شهرستان رباط کریم

   2- آقای احمد ادهمی - ستاد استان تهران

   3- خانم فاطمه درفش - مرکز تشخیصی وآزمایشگاهی استان تهران

   .

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: