• مراجعه بیش ازسی وشش هزار نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران

   مراجعه بیش ازسی وشش هزار نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران

   مراجعه بیش ازسی وشش هزار نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران

   درچهار ماه نخست سال 1398سی وشش هزارو182نفر به دلیل آسیب های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دودرصدافزایش یافته است

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران، درچهار ماه نخست سال 1398سی وشش هزارو182نفر به دلیل آسیب های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کرده اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال 97 که تعداد مراجعین به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی سی وپنج هزار554نفر اعلام شده بود2درصد افزایش یافته است.

   بنابر این گزارش از کل مراجعین به دلیل آسیب های ناشی از نزاع در این چهار ماه بیست ودوهزار و969نفر مرد وسیزده هزار و 213نفرزن بوده اند.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: