• بازدیددکترمسجدی ازاداره پزشکی قانونی واحد جنوب تهران

   بازدیددکترمسجدی ازاداره پزشکی قانونی واحد جنوب تهران

   بازدیددکترمسجدی ازاداره پزشکی قانونی واحد جنوب تهران

   به نقل ازروابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران، روزچهارشنبه مورخ ۹۸/۴/۲۶دکتر مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشورازبخشهای مختلف پزشکی قانونی جنوب تهران بازدید نمودند.

   به نقل ازروابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران، روزچهارشنبه مورخ ۹۸/۴/۲۶دکتر مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشورازبخشهای مختلف پزشکی قانونی جنوب تهران بازدید نمودندو با پرسنل آن مرکزدیدار کردند.دراین بازدید دکتر نائیجی مدیرکل روابط عمومی سازمان ودکتر شمسیانی مشاور عالی ریاست سازمان حضور داشتند.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: