• مراجعه بیش ازبیست وپنج هزار نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران/افزایش دودرصدی

   مراجعه بیش ازبیست وپنج هزار نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران/افزایش دودرصدی

   مراجعه بیش ازبیست وپنج هزار نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران/افزایش دودرصدی

   درسه ماه نخست سال 1398بیست وپنج هزارو749نفر به دلیل آسیب های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دودرصدافزایش یافته است

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران، درسه ماه نخست سال 1398بیست وپنج هزارو749نفر به دلیل آسیب های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کرده اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال 97 که تعداد مراجعین به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی بیست وپنج هزار327نفر اعلام شده بود2درصد افزایش یافته است.

   بنابر این گزارش از کل مراجعین به دلیل آسیب های ناشی از نزاع در فصل بهارسالجاری شانزده هزار و390نفر مرد ونه هزار و 359نفرزن بوده اند.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: