• مصاحبه مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران

   مصاحبه مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران

   مصاحبه مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران

   به نفل ا زروابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران همزمان با هفته قوه قضاییه دکترمسعود قادی پاشا مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران ، با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)مصاحبه کرد دراین مصاحبه دکتر قادی پاشا نسبت به ارائه آمار تحلیلی سال 1397 و سه ماهه سالجاری اهم فعالیتها ومعاونین پزشکی قانونی ویژه سال 1398 ارائه نمودند.

   به نفل ا زروابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران همزمان با هفته قوه قضاییه دکترمسعود قادی پاشا مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران ، با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)مصاحبه کرد دراین مصاحبه دکتر قادی پاشا نسبت به ارائه آمار تحلیلی سال 1397 ،سه ماهه سالجاری واهم فعالیتها وبرنامه های پزشکی قانونی درسال 1398 ارائه نمودند.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: