• مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران با دادستان جدیدتهران دیدارکرد

   مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران با دادستان جدیدتهران دیدارکرد

   مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران با دادستان جدیدتهران دیدارکرد

   دکترمسعودقادی پاشا مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران با دکتر القاصی مهردادستان عمومی وانقلاب تهران دیداروگفتگو نمود.

   به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران ،روز شنبه مورخ 28 اردیبهشت ماه دکتر مسعود قادی پاشا مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران با دکتر القاصی مهر دادستان جدید عمومی وانقلاب تهران دیداروگفتگو نمودند در این جلسه دکتر قادی پاشا از روند کار وفعالیتهای مراکز پزشکی قانونی استان وهمچنین از مشکلات ونیازهای پزشکی قانونی مطالبی را عنوان نمودند.در این دیدار معاونین وتعدادی از مدیران ستادی حضورداشتند

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: