• کسب رتبه سطح یک (عالی )درتکریم ارباب رجوع در بین دستگاههای اجرایی استان تهران توسط اداره کل پزشکی قانونی استان تهران

   کسب رتبه سطح یک (عالی )درتکریم ارباب رجوع در بین دستگاههای اجرایی استان تهران توسط اداره کل پزشکی قانونی استان تهران

   کسب رتبه سطح یک (عالی )درتکریم ارباب رجوع در بین دستگاههای اجرایی استان تهران توسط اداره کل پزشکی قانونی استان تهران

   به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران ، طی ارزیابی و بازدیدهای بعمل آمده از مراکز تابعه و بررسی مستندات توسط استانداری تهران ، اداره کل پزشکی قانونی استان تهران برای دومین سال متوالی توانست رتبه سطح یک( عالی )رادر طرح تکریم ورضایتمندی ارباب رجوع دربین ادارات کل اجرایی استان تهران وادارات کل دستگاه قضایی در استان در سال 97 کسب نماید .

   به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران ، طی ارزیابی و بازدیدهای بعمل آمده از مراکز تابعه و بررسی مستندات توسط استانداری تهران ، اداره کل پزشکی قانونی استان تهران برای دومین سال متوالی توانست رتبه سطح یک( عالی )رادر طرح تکریم ورضایتمندی ارباب رجوع دربین ادارات کل اجرایی استان تهران وادارات کل دستگاه قضایی در استان در سال 97 کسب نماید .

   لازم بذکر است این اداره کل در شاخصهای عمومی و اختصاصی امتیاز ۹۶ از ۱۰۰ را در این ارزیابی کسب نموده است .

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: