• مراجعه بیش ازهشتادوپنج هزار نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران

   مراجعه بیش ازهشتادوپنج هزار نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران

   مراجعه بیش ازهشتادوپنج هزار نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران

   درده ماه نخست سالجاری هشتادوپنج هزارو318نفر به دلیل آسیب های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال نودوشش9درصدافزایش یافته است

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران، درده ماه نخست امسال هشتادوپنج هزارو318نفر به دلیل آسیب های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کرده اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال 96 که تعداد مراجعین به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی هفتادوهشت هزارو163نفر اعلام شده بود9درصد افزایش یافته است.

   بنابر این گزارش از کل مراجعین به دلیل آسیب های ناشی از نزاع در 10ماه ،پنجاه وپنج هزار و539نفر مرد وبیست ونه هزار و 779نفرزن بوده اند.

   دردی ماه نیز آمار مراجعین نزاع با5درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال 96 به 7375مورد رسیده است

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: