• افتتاح اداره کل پزشکی قانونی شهرستان قرچک

   افتتاح اداره کل پزشکی قانونی شهرستان قرچک

   افتتاح اداره کل پزشکی قانونی شهرستان قرچک

   به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران ،همزمان با ایام ا...دهه فجر اداره پزشکی قانونی شهرستان قرچک امروز سه شنبه شانزدهم بهمن ماه با حضور امام جمعه ،فرماندارورئیس دادگستری ودادستان ومسئولین اجرائی شهرستان قرچک افتتاح شد.

   به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران ،همزمان با ایام ا...دهه فجر اداره پزشکی قانونی شهرستان قرچک امروز سه شنبه شانزدهم بهمن ماه با حضور دکتر قادی پاشا مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران و امام جمعه ،فرماندارورئیس دادگستری ودادستان ومسئولین اجرائی شهرستان قرچک افتتاح شد.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: