• اجساد10نفراز جانباختگان حادثه اتوبوس پس از احراز هویت تحویل بستگان شدند

   اجساد10نفراز جانباختگان حادثه اتوبوس پس از احراز هویت تحویل بستگان شدند

   اجساد10نفراز جانباختگان حادثه اتوبوس پس از احراز هویت تحویل بستگان شدند

   طی حادثه دیروز واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات ، اجساد ده نفراز جانباختگان به مرکز تشخیصی وآزمایشگاهی استان تهران انتقال داده شد.

   به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران ،طی حادثه دیروز واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات ، اجساد ده نفراز جانباختگان به مرکز تشخیصی وآزمایشگاهی استان تهران (کهریزک) انتقال داده شد.که امروز تا ظهر کلیه فوتی ها(10نفر) پس از بررسیهای تخصصی پزشکی قانونی واحرازهویت با دستور مرجع قضایی تحویل بستگان گردید

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: