• مانور عملیاتی مقابله با بحران در فرودگاه بین المللی مهرآبادباهمکاری اداره کل پزشکی قانونی استان تهران برگزار شد

   مانور عملیاتی مقابله با بحران در فرودگاه بین المللی مهرآبادباهمکاری اداره کل پزشکی قانونی استان تهران برگزار شد

   مانور عملیاتی مقابله با بحران در فرودگاه بین المللی مهرآبادباهمکاری اداره کل پزشکی قانونی استان تهران برگزار شد

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران ،این مانور که روز گذشته 22آبان ماه در باند اصلی فرودگاه مهرآبادبرگزارشد که تیمهایی از پزشکی قانونی ،آتش نشانی ،اورژانس ،هلال احمر ونیروهای امدادی وعملیاتی برگزارشد وهدف از این مانور، چگونگی مدیریت بحران در وضعیت های مختلف اضطراری، رفع نواقص احتمالی و افزایش توان عملیاتی در هنگام بروز سانحه در فرودگاه مهرآباد اعلام شد

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران ،این مانور که روز گذشته 22آبان ماه در باند اصلی فرودگاه مهرآبادبرگزارشد که تیمهایی از پزشکی قانونی ،آتش نشانی ،اورژانس ،هلال احمر ونیروهای امدادی وعملیاتیبرگزارشد وهدف از این مانور، چگونگی مدیریت بحران در وضعیت های مختلف اضطراری، رفع نواقص احتمالی و افزایش توان عملیاتی در هنگام بروز سانحه در فرودگاه مهرآباد اعلام شد

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: