• مراجعه بیش ازچهل وچهار هزار نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران

   مراجعه بیش ازچهل وچهار هزار نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران

   مراجعه بیش ازچهل وچهار هزار نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران

   درپنج ماه نخست سالجاری چهل وچهار هزارو389نفر به دلیل آسیب های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال نودوشش5درصدافزایش یافته است

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران، درپنج ماه نخست امسال چهل وچهار هزارو389نفر به دلیل آسیب های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کرده اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال 96 که تعداد مراجعین به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی چهل ودو هزارو171نفر اعلام شده بود5درصد افزایش یافته است.

   بنابر این گزارش از کل مراجعین به دلیل آسیب های ناشی از نزاع در 5ماه ،بیست وهشت هزار و568نفر مرد وپانزده هزار و 821نفرزن بوده اند.

   درمردادماه نیز آمار مراجعین نزاع با6درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال 96 به 9316مورد رسیده است

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: