• کسب رتبه برتر اداره کل پزشکی قانونی استان تهران در شاخص های عمومی واجتماعی جشنواره شهید رجایی

   کسب رتبه برتر اداره کل پزشکی قانونی استان تهران در شاخص های عمومی واجتماعی جشنواره شهید رجایی

   کسب رتبه برتر اداره کل پزشکی قانونی استان تهران در شاخص های عمومی واجتماعی جشنواره شهید رجایی

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران و در راستای تحقق سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و در اجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری و نیل به اهداف برنامه های توسعه با هدف ارتقاء بهره وری ، اداره کل پزشکی قانونی استان تهران بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد سال1396درجشنواره شهید رجایی استان ، حائز رتبه چهارم در مجموع شاخص های عمومی، اجتماعی وقضائی درسطح کلیه دستگاههای اجرایی استان تهران وهمچنین رتبه اول در بین دستگاههای زیرمجموعه قوه قضائیه گردید.

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران و در راستای تحقق سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و در اجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری و نیل به اهداف برنامه های توسعه با هدف ارتقاء بهره وری ، اداره کل پزشکی قانونی استان تهران بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد سال1396درجشنواره شهید رجایی استان ، حائز رتبه چهارم در مجموع شاخص های عمومی، اجتماعی وقضائی درسطح کلیه دستگاههای اجرایی استان تهران وهمچنین رتبه اول در بین دستگاههای زیرمجموعه قوه قضائیه گردید.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: