• دیدارمدیرکل پزشکی قانونی استان تهران با همکاران ایثارگروجانباز

   دیدارمدیرکل پزشکی قانونی استان تهران با همکاران ایثارگروجانباز

   دیدارمدیرکل پزشکی قانونی استان تهران با همکاران ایثارگروجانباز

   به نقل ازروابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران همزمان با هفته دفاع مقدس دکترمسعودقادی پاشا مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران به همراه معاونین استان امروز چهارشنبه چهارم مهرماه با حضور در اداره پزشکی قانونی معاینات مرکز بایکی از همکاران جانبازو ایثارگردرآن مرکزدیدارنمودندوبااهداء لوح وهدایایی ازوی تقدیرنمودند.لازم به توضیح است به همین مناسبت به کلیه همکاران ایثارگردرپزشکی قانونی استان تهران لوح یادبودی از طرف مدیرکل اهداءگردید.

   به نقل ازروابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران همزمان با هفته دفاع مقدس دکترمسعودقادی پاشا مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران به همراه معاونین استان امروز چهارشنبه چهارم مهرماه با حضور در اداره پزشکی قانونی معاینات مرکز بایکی از همکاران جانبازو ایثارگردرآن مرکزدیدارنمودندوبااهداء لوح وهدایایی ازوی تقدیرنمودند.لازم به توضیح است به همین مناسبت به کلیه همکاران ایثارگردرپزشکی قانونی استان تهران لوح یادبودی از طرف مدیرکل اهداءگردید.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: