• دکتر مسعود قادی پاشا مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران :125نفر ناشی از حوادث کارفوت نموده اند

   دکتر مسعود قادی پاشا مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران :125نفر ناشی از حوادث کارفوت نموده اند

   دکتر مسعود قادی پاشا مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران :125نفر ناشی از حوادث کارفوت نموده اند

   مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران عنوان نمود:درچهار ماه نخست سالجاری125مورد فوت ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ،3درصدافزایش یافته است.

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران،دکتر قادی پاشا گفت:درچهار ماه نخست امسال،یکصدوبیست وپنج مورد فوت ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان ارجاع شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال 96 که تعداد فوت ناشی از حوادث کار 121نفر اعلام شده بود3درصد افزایش یافته است.

   وی گفت: از کل فوت شدگان ناشی از حوادث کار در چهار ماه ، 125نفرمرد بوده اند.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: