• ازپزشکان وکارمندان نمونه استان تهران تقدیرشد

   ازپزشکان وکارمندان نمونه استان تهران تقدیرشد

   ازپزشکان وکارمندان نمونه استان تهران تقدیرشد

   امروزسه شنبه ششم شهریورماه در جلسه مدیران وروسای مراکز استان تهران به مناسبت یکم شهریور روزپزشک وچهارم شهریورروزکارمند از سه نفرپزشکان اداره کل پزشکی قانونی استان به عنوان پزشکان نمونه استان از طرف رئیس سازمان پزشکی قانونی کشوروشش نفراز پزشکان وکارمندان نمونه اداره کل پزشکی قانونی استان تهران توسط رئیس دادگستری کل استان تهران وهفت نفراز پزشکان وکارکنان استان تهران توسط دکترمسعودقادی پاشا مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران مورد تقدیر قرار گرفتند.

   امروزسه شنبه ششم شهریورماه در جلسه مدیران وروسای مراکز استان تهران به مناسبت یکم شهریور روزپزشک وچهارم شهریورروزکارمند از سه نفرپزشکان اداره کل پزشکی قانونی استان به عنوان پزشکان نمونه استان از طرف رئیس سازمان پزشکی قانونی کشوروشش نفراز پزشکان وکارمندان نمونه اداره کل پزشکی قانونی استان تهران توسط رئیس دادگستری کل استان تهران وهفت نفراز پزشکان وکارکنان استان تهران توسط دکترمسعودقادی پاشا مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران مورد تقدیر قرار گرفتند.


   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران، ۱- دکتر سیدشهرام موسوی معاون تشخیصی وآزمایشگاهی استان تهران ۲- دکتر فرهادرضوانی اردستانی رئیس پزشکی قانونی مرکزغرب تهران۳- دکترمعصومه ناجی رئیس بخش DNA از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان پزشکان نمونه استان معرفی شدند و با اهدای لوح تقدیری از سوی دکتر احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور از آنها قدردانی شد.

   در ضمن ۳نفراز همکاران پزشک ۱- دکترآمنه بیک محمدی معاون اداری ومالی استان تهران۲- دکترعلیرضاریسمانباف رئیس مرکزپزشکی قانونی شهرری۳- دکتر افشین اعتضادی از کارشناسان واحدمرکز و۳نفرازکارمندان ۱- آقای احمدمیرزایی رئیس حفاظت واطلاعات استان ۲- آقای ایوب پاک نیا مرکز تشخیصی وآزمایشگاهی ۳- خانم شکوفه موسوی پور ازواحدشرق تهران بعنوان کارمند نمونه انتخاب شدند وطی لوحی وهدایایی ازطرف جناب آقای اسماعیلی رئیس دادگستری کل استان تهران موردتقدیرقرارگرفتند.


   در ضمن ۳نفراز همکاران پزشک ۱- دکترشایان احمدنیان رئیس پزشکی قانونی شهرستان شمیرانات۲- دکتر علی سیف الهی معاون مرکزشرق تهران ۳- دکترهادی نمازی از کارشناسان مرکز تشخیصی وآزمایشگاهی و4نفرازکارمندان ۱- آقای علیرضااشرفی اصفهانی رئیس روابط عمومی استان 2-آقای حمیدعسگری از مرکز اسلامشهر ۳- آقای اسماعیل تیموری راد از مرکزشهرری 4-آقای علی سخایی از ستاداستان بعنوان کارمند نمونه در پزشکی قانونی استان تهران انتخاب شدند وطی لوحی وهدایایی ازطرف دکتر قادی پاشا مدیرکل موردتقدیرقرارگرفتند.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: