• برنامه فعالیت جدید کشیک معاینات بالینی مراکز پزشکی قانونی شهرتهران اعلام شد

   برنامه فعالیت جدید کشیک معاینات بالینی مراکز پزشکی قانونی شهرتهران اعلام شد

   برنامه فعالیت جدید کشیک معاینات بالینی مراکز پزشکی قانونی شهرتهران اعلام شد

   به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران ازابتدای مردادماه مراکزپزشکی قانونی شهرتهران،شمیرانات وشهرری تا ساعت ١٧ بصورت کشیک فعال بوده وروزهای پنج شنبه وتعطیل معاینات مرکز تهران واقع در پارک شهر خ بهشت تا ساعت ٢٢ آماده ارائه خدمت به مراجعین می باشد

   به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران ازابتدای مردادماه مراکزپزشکی قانونی شهرتهران،شمیرانات وشهرری تا ساعت ١٧ بصورت کشیک فعال بوده وروزهای پنج شنبه وتعطیل معاینات مرکز تهران واقع در پارک شهر خ بهشت تا ساعت ٢٢ آماده ارائه خدمت به مراجعین می باشد .

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: