• پرسش‌های متداول

   طرح تکریم ارباب رجوع

   مناقصه و مزایده

   پرسش از مسئولین

  • فوت 18نفر به دلیل سوختگی در استان تهران

   فوت 18نفر به دلیل سوختگی در استان تهران

   در دوماهه نخست سال 18نفر به دلیل فوت ناشی از سوختگی به مراکز پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شده اند.
   به گزارش روابط عمومی ...

   مراجعه بیش از پانزده هزار نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران

   مراجعه بیش از پانزده هزار نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران

   دردو ماه سال نخست سالجاری پانزده هزار465نفر به دلیل آسیب های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کرده اند که ...

   کاهش تلفات حوادث رانندگی در اردیبهشت امسال

   کاهش تلفات حوادث رانندگی در اردیبهشت امسال

   در اریبهشت امسال یکهزار و 244 نفر (شامل 977 مرد و 267 زن) در حوادث رانندگی جان باختند که در مقایسه با اردیبهشت سال قبل 3 درصد ...

  • فرم ها و فرآیندها