• جلسه مدیران اداره کل پزشکی قانونی استان تهران

   جلسه مدیران اداره کل پزشکی قانونی استان تهران

   جلسه مدیران اداره کل پزشکی قانونی استان تهران با حضور مدیرکل،معاونین ،روسای مراکز تابعه وروسای ادارات ستادی در مرکزپزشکی قانونی ...

   راه اندازی دفترمحیط زیست وتوسعه پایدار پزشکی قانونی استان تهران

   راه اندازی دفترمحیط زیست وتوسعه پایدار پزشکی قانونی استان تهران

   به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران ،دفترمحیط زیست وتوسعه پایدار استان تهران راه انداری شد وهدف ازتشکیل این ...

   فرماندارملارد از اداره درحال تاسیس پزشکی قانونی شهرستان ملارد بازدید کرد

   فرماندارملارد از اداره درحال تاسیس پزشکی قانونی شهرستان ملارد بازدید کرد

   فرماندار،رئیس دادگستری ودادستان ملارد به همراه جمعی از مسئولین شهرستان امروز دوشنبه 12آذرماه از اداره در حال تاسیس پزشکی قانونی ...

  • فرم ها و فرآیندها